Miben segíthet
Önnek
Dr. Tiba Zsolt?

Ön felkeresi ügyvédi irodámat személyesen, e-mailben, a honlapon keresztül vagy telefonon, ismerteti a helyzetét, közli a tényeket, és ezek alapján a lehetséges legjobb eredmény elérése érdekében részletezzük a jogi lehetőségeket.

Ügyét előkészítem, és részletesen megismertetem Önnel, így pontosan tudni fogja mi vár Önre az eljárás során. Képviselem Önt, biztosítom a jogi szakértelmet.

Vállalom jogi képviseletét, védelmét büntetőügyekben, büntetőeljárásban, közigazgatási, családjogi, társasházi, polgári jogi ügyekben, ingatlannal kapcsolatos eljárásokban, cégeljárásokban.

Az alábbi szakterületekkel, ügytípusokkal kapcsolatban különösen nagy tisztelettel fogadom jelentkezésüket: közigazgatás, közigazgatási eljárás, büntetőügyek, büntetőeljárás, büntetőjogi védelem, közbeszerzés, családjogi ügyek, társasházi ügyek, polgári jogi ügyek.

Dr. Tiba Zsolt Ügyvéd

Társasházak jogi ügyei. Mikor beszélünk társasházakról? Társasháznak minősül minden olyan ingatlan, ahol legalább két különálló lakás, vagy egy lakás, és egy más rendeltetésű helyiség két különálló személy tulajdonában van, és ezt alapító okirattal is alátámasztják.

A társasházak életében nagyon fontos dokumentum a szervezeti működési szabályzat (SZMSZ), melyben szabályozhatják pl. a közös költséget nem fizető tulajdonostárssal (albetét tulajdonosával) szemben követhető eljárást (az albetét megterhelését), a társasház szerveit, a közgyűlés összehívásának rendjét is és egyéb fontos kérdéseket.

A külön álló tulajdonrészeket mindenki korlátlanul használhatja, rendelkezhet vele, olyan mértékig, míg nem sérti a másik tulajdonostárs jogait. A tulajdonostársak kötelesek fenntartani a lakást, és a szükséges munkálatokat, karbantartásokat elvégeztetni.

A közös tulajdont a tulajdonosok használhatják, és élhetnek az azzal kapcsolatos jogaikkal. A kapcsolódó költségeket a tulajdoni hányaduk arányában viselik (eltérő szabályozás hiányában). Amennyiben valamelyik tulajdonostárs ezt elmulasztja, úgy lehetőség van a közös költség bírósági úton történő érvényesítésére, jelzálogjoggal történő biztosítására is.

A valamennyi tulajdonostársból álló közgyűlés fontos kérdésekben határoz. A közgyűlés határozata sok esetben olyan hibában szenved, amely miatt – de csak megfelelő határidőben és módon – a határozat érvénytelenségének megállapítása kérhető a bíróságtól. A társasházi ügyek napi intézését a megválasztott közös képviselő vagy az intézőbizottság végzi. Társasházi ügyekben különösen fontos ismernünk a vonatkozó törvényeket, ez ajánlott mindenkinek, aki, mint tulajdonos szerepel egy társasházi közösségben, vagy pedig bármilyen társasházi építési, vagy vételi megoldáson töri a fejét.

Tanácsadáshoz, képviselethez bátran keressen ügyvédet, aki a pontos tények ismeretében tudja a legjobb jogi szakértelmet biztosítani az ügyfelek számára!

Ezt a honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett Dr. Tiba Zsolt ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak
Copyright © 2017. Minden jog fenntartva.